12 January 2012

9 o'clock


El de les cinc està malament. L'arrel no ha d'incloure el factorial: això ha de ser el factorial de l'arrel menys la unitat. ¬¬ Mancos. xD

5 comments:

A.J. said...

Fffffffffuuuuuuuuuuuu! El tens? Te l'has fet tu? :D

LSEP said...

No. No tindria un rellotge amb una arrel d'un factorial on toca el factorial de l'arrel. I menys el faria.

Abel said...

Gracias por la observación del factorial, era de los pocos que no había comprobado; ahora podré hacerlo e imprimirlo corregido ;)

Lady Violet said...

Yes...hmmm...yes, well if you say so! By the way, what would you like for lunch on Saturday? :D

Love you tons,
LV

LSEP said...

Soup and meat with vegetable sauce please! And oranges for afters. :D Thankee. :P