17 May 2012

RACCOON: crònica d'un projecte

Projecte de disseny d'un autobús 100% elèctric (enginyeria bàsica) que, probablement i per una broma interna del grup, s'acabarà anomenant RACCOON.

Comença el projecte... i sempre, amb il·lusió!

Els primers dies, tot va bé i es compleix la planificació... (És a dir, el que es preveia que es podia complir...)

Però un bon dia comencen els problemes.

I continuen.

Enmig de tota la bogeria, només preval un desig.

Fins que apareixen més sorpreses desagradables!

Bona sort als que seguiran amb l'enginyeria de detall del nostre projecte!! :P

1 comment:

L.V. said...

THMMMMMM to you, too!!!! I often ask myself where you got your sense of humour from...