16 May 2008

El paper de la ciència en la societat actual

L'ésser humà cerca respostes. No s'acontenta amb no saber. Per desgràcia, però (o per sort), hi ha una munió de preguntes que som incapaços de contestar des de sempre, i és absolutament innegable que, tard o d'hora, la ment inquisidora de la persona reflexiva haurà de dur a terme un acte de fe. Qualsevol acte de fe. (Sobre la premissa que hi ha innombrables ignorabimus, és evident que, mal que pesi, fins i tot les postures atees i agnòstiques són tan "acte de fe" com les altres, amb la sola diferència que aquestes són considerades universalment vàlides i "les altres" no.)

I aquí és on entra la ciència en aquests temps que corren. Estan de moda la racionalitat, les demostracions, el materialisme, tot allò palpable i comprensible per la ment humana. I en aquest conjunt, la paraula "fe" no hi té cabuda de cap manera. Així, responent a les necessitats actuals de la vida moderna, apareix la ciència com a salvadora de la humanitat, proporcionant respostes sobre allò que no coneixerem mai pels nostres mitjans.

No negaré, ni molt menys, la utilitat i el valor de la ciència, base del progrés tecnològic i científic de la humanitat. Però el que no pot ser és que es traslladin qüestions pertanyents més aviat a les disciplines de la filosofia i la teologia a l'àmbit científic, en què persones amb molta fe resolen els interrogants i les angoixes de la majoria amb cabassades d'ad verecundiam rotunds, sentenciosos i de poc valor real.

1 comment:

LSEP said...

Desenvolupa en unes 200 paraules un dels temes següents: [2 punts]
a) El paper de la ciència en la societat actual.
b) Característiques lingüístiques bàsiques dels textos científics.


Sí senyors, aquestes coses demanen a la Selectivitat... El dia que em toqui l'examen de veritat no em penso tallar!