5 June 2010

Claus per l'estudi de Teoria de Circuits

Per poder aprovar l'assignatura, cal aplicar-s'hi corrents i tenir molta chispa; cal desenvolupar al màxim la pròpia capacitat i no doblegar-se sota les tensions. A més, mai sobra un enchufe...

No comments: