29 May 2013

MEQ 1. El model de Hodgkin-Huxley

El model de Hodgkin-Huxley, del 1952, modela la iniciació i propagació de potencials d'acció neuronals. Alan Lloyd Hodgkin i Andrew Huxley es van fer mereixedors del premi Nobel de medicina l'any 1963 per aquesta gran contribució a la biofísica.

Esquema de la membrana cel·lular d'una neurona per refrescar la memòria

En aquest model, es descriuen els components físics reals mitjançant anàlegs elèctrics:

Components del model de Hodgkin-Huxley
La membrana cel·lular, composta d'una bicapa lipídica, es comporta com un condensador de capacitat Cm. Els canals iònics, regulats per diferències de potencial, es representen com conductàncies variables. La conductància lineal de la dreta és deguda al canal de fuita, que inclou els moviments iònics no específics. Les fonts de tensió modelen els gradients iònics existents, que són els que causen els fluxos de sodi i potassi (hi ha més elements, però aquesta és una simplificació prou vàlida). Finalment, el corrent d'entrada Ie és el que causa l'acció neuronal.

Havent explicat cadascun dels elements del model, simplement s'apliquen llei d'Ohm, llei de Kirchhoff i manivela per resoldre el circuit. En surt l'equació de Hodgkin-Huxley en tot el seu esplendor!

3 comments:

Raxigp said...

O_O
hmmm
lo de la bicapa lipídica ho he entés...jajajajaja

Lady Violet said...

Pretty colours and lots of little squiggles!

LSEP said...

Sou la pera en patinet.