6 June 2013

El sistema Min

Aquest és un dibuix que acabo de fer per insertar a la meva memòria. Amb això vull ajudar a entendre un dels aspectes de la divisió cel·lular en els procariotes (el grup de cèl·lules que no tenen cap membrana nuclear per contenir el material genètic).

En els bacteris Escherichia coli la divisió cel·lular es duu a terme per dos mecanismes: la síntesi d'una nova membrana cel·lular que separi les dues cèl·lules filles, o septe, i una certa constricció a la zona central per acabar d'ajudar.

La formació del septe comença pel posicionament de la proteïna FtsZ (que, com tot en aquest camp, encara no se sap ben bé què fa ni com és ni per què serveix) al centre de la cèl·lula. Aquesta proteïna alguna cosa fa per la formació de l'anomenat anell Z... un anell que els domina tots. L'anell Z es troba a la membrana citoplasmàtica i es contreu amb la membrana a mesura que s'invagina durant la formació del septe.

En un model prou recent desenvolupat per W. Margolin* s'introdueixen dos elements determinants pel posicionament de la divisió. Perquè clar, qui li mana a l'anell Z de ser format just al mig de la cèl·lula que s'està dividint, i al moment precís? Això encara no se sap exactament, tampoc.

Un d'aquests dos components (l'altre és totalment a part del dibuix i del que ens interessa ara mateix) és el sistema Min.El sistema Min està compost per tres proteïnes: MinC, MinD i MinE que, per qui li interessi, estan codificades a l'operó minCDE als E. coli.

Com es pot apreciar clarament a la il·lustració, MinC i MinD actuen conjuntament per regular negativament la formació de l'anell Z. (Vist així, no us fa pena?) En canvi, MinE regula negativament l'acció de MinC i MinE. Posat d'una altra manera, defensa la formació de l'anell. I ajuda a fer moltes altres coses.

I amb això, i sobretot gràcies al dibuix, ja teniu conte per explicar als vostres fills avui abans d'anar a dormir.

* W. Margolin. Themes and variations in prokaryotic cell division. FEMS Microbiology Reviews, 24:531-548, 2000.

No comments: