14 August 2013

La taula periòdica dels elements en puntets


Avui us mostro una nova manera de prendre's les coses. Aquesta taula periòdica té, ocupant el lloc de cada element, una representació de la seva estructura electrònica. A més, el color sol ja fa que valgui la pena.

Font: Alison Haigh

1 comment:

Lady Violet said...

Ohhh... even I might think about learning the periodic sunshine table if it's going to be this colour!!
Luvms, Ma x